RECUNOAŞTEREA DREPTULUI DE MUNCĂ

EL RECONEIXEMENT DEL DRET AL TREBALL

Normativa actuală despre regimul străinilor în Spania stabileşte condiţiile care-i autorizează pe străini să aibă reşedinţa şi să muncească pe teritoriul spaniol.

Articolul 10 din Legea organică 4/2000 despre drepturile şi obligaţiile străinilor în Spania, recunoaşte străinilor dreptul de a exercita o activitate remunerată pe cont propriu sau prin angajare (atât timp cât se reunesc toate cerinţele prevăzute de Legea în vigoare), precum dreptul de acces la sistemul Asigurării Sociale (Seguretat Social).

Pe de altă parte, articolul 11 din aceeaşi lege recunoaşte muncitorilor străini dreptul de a fi liber sindicalişti (sindicar-se) sau să se afilieze (afiliar-se) la o organizaţie profesională (organització professional) în acelaşi condiţii ca muncitorii spanioli.

Normativa regimului pentru străini stabileşte cerinţele, procedurile şi condiţiile pentru a face posibil dreptul la muncă, pentru fiecare caz, prin intermediul autorizaţiilor corespunzătoare.

Dacă dorim să ne informăm despre situaţia noastră administrativă, reînnoire de autorizaţie, acces la autorizaţia de muncă pe cont propriu sau angajare sau prin alte modalităţi putem să ne adresăm:

  • Biroul pentru Străini sau Subdelegaţia Guvernului din provincia reşedinţei noastre;

  • Serviciilor specifice pentru muncitorii străini din sindicate;

  • Serviciilor gratuite ale organizaţiilor neguvernamentale (ONG) sau instituţii sociale apropiate de domiciliul nostru (le putem afla informându-ne la Primăria din zona noastră)

  • Consultarea oricărui website specializat pe acest subiect (de exemplu, website-ul oficial al Colegiului de Avocaţi din Barcelona (Col·legi d'Advocats de Barcelona) (http://www.icab.es). A se consulta colegile profesionale (col·legis professionals).

  • Consultanţă privată (avocaţi, consultanţi juridici).

Persoanele străine care au autorizaţiile de reşedinţă şi de muncă corespunzătoare, beneficiază de drepturi în domeniul muncii recunoscute de Statutul Autonomiei din Catalonia (Estatut d'Autonomia de Catalunya) prin articolul 25 unde se specifică:

  • Dreptul de a se pregăti profesional şi a evolua profesional;

  • Dreptul de a avea acces la serviciile publice de muncă, de exemplu Serviciul Forţelor de Muncă (Servei d’Ocupació de Catalunya, SOC);

  • Dreptul de a avea serviciu în condiţii de garanţie pentru sănătate, securitate şi demnitatea persoanelor;

  • Dreptul la informare, la consultare şi la participare la activităţile firmei.