EDUCAŢIE

EDUCACIÓ

Bine aţi venit la sistemul de învăţământ din Catalonia.

Toţi copiii care trăiesc în Catalonia au obligaţia să fie şcolarizaţi. Asistenţa la şcoală este obligatorie între 6 şi 16 ani, indiferent de situaţia administrativă.

Sistemul de învăţământ din Catalonia este gratuit în centrele finanţate cu fonduri publice. Se numesc centre de învăţământ public (centres educatius públics) şi centre de învăţământ private mixte (centres educatius privats concertats).

Conţinutul programei de studiu a tuturor centrelor (publice, private mixte şi private ne mixte) este acelaşi pentru că se ghidează după aceeaşi lege a învăţământului.

Domeniul învăţământului este de competenţa Departamentului Educaţiei din Generalitat de Catalunya (guvernul autonom catalan) (Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya) (http://www.gencat.cat/educacio/). Primăriile colaborează la înscrierea şcolară şi la activităţile socioeducative.

Sistemul de învăţământ catalan este mixt: fetele şi băieţii merg la cursuri în aceeaşi clasă şi efectuează aceleaşi activităţi.

Limba catalană este limba de circulaţie (llengua vehicular) în şcoli; adică principala limbă de predare şi de comunicare în învăţământ. Este limba activităţilor orale şi în scris, a materialului didactic, a manualelor şi a activităţilor de învăţare şi evaluare.

Clase de întâmpinare
(Aules d'acollida)

Copiilor noştri, când intră în şcoală, li se desemnează o clasă în funcţie de vârstă. Dacă nu cunosc limba catalană, în primele luni vor participa câteva ore pe zi la clase de întâmpinare (aula d'acollida). Sunt cursuri de limba catalană care-i ajută să ajungă la un nivel de limbă încât să poată să continue într-un ritm de cursuri normal cât mai curând posibil.

Comisia de şcolarizare
(Comissió d'escolarització)

Pentru a-i înscrie pe copiii noştri într-o şcoală trebuie să facem o cerere la comisia de şcolarizare (comissió d'escolarització) care ne este desemnată în funcţie de domiciliul nostru.
În birourile municipale ne vor informa asupra adresei Comisiei care ne corespunde în funcţie de domiciliul nostru.