Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69

CARHUS Plus+ 2010

CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat.

Respecte a la darrera versió, s’han inclòs alguns nous títols, i també s’han esmenat alguns errors de classificació en algunes revistes, com a conseqüència del càlcul dels paràmetres considerats.

Així doncs, en data de 20 d’octubre de 2011 publiquem la versió definitiva de Carhus Plus 2010, que substitueix l’anterior revisió de 29 de desembre del 2010.

Si voleu fer-nos qualsevol suggeriment o comentari al respecte, us podeu adreçar a carhus@agaur.gencat.cat.

Consulteu les revistes que hi ha a Carhus Plus+ 2010 mitjançant el nou cercador.

Accés al cercador CARHUS Plus

    Esmenes

  • Les revistes Cuadernos de relaciones laborales i Revesco. Revista de Estudios Cooperativos han estat incorporades a la classificació ja que, per error , no havien aparegut
  • La revista Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas apareixia erròniament en el nivell B. Aquesta revista és de nivell A.