Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69

Centres CERCA

El CERCA està constantment incorporant nous centres al seu programa. Actualment en formen part els següents:

(Darrera actualització: 18/11/2009)