Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts > Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Beques i ajuts per a estudiants universitaris

Curs 2011-12. Préstecs per al pagament fraccionat de la matrícula.

 • Com puc obtenir un préstec AGAUR pel fraccionament de la matrícula?

  Només cal marcar aquesta opció a l'hora de fer la matrícula, indicant les dades bancàries per tal de que es puguin girar els rebuts mensuals.

 • Haig de presentar cap aval o garantia per obtenir el préstec?

  No.

 • Puc accedir al fraccionament si sóc estranger?

  Per estudis de doctorat i màsters oficials només poden accedir-hi els alumnes amb nacionalitat espanyola. En el cas de la UAB (i només en aquest cas), per a estudis de primer i segon cicle només hi poden accedir alumnes amb nacionalitat espanyola i estrangers comunitaris.

 • Quan es concedeix el préstec pel fraccionament de la matrícula?

  El contracte de préstec es formalitza un cop es paga la primera mensualitat o primer rebut; si aquest no es paga, no es concedeix el préstec.

 • Quan es paga el primer rebut?

  Tots els rebuts es passen a càrrec a dia 5 de cada mes; el primer es carrega un cop la universitat informa l'AGAUR de que l'alumne ha triat el préstec de fraccionament com a modalitat de pagament de la matrícula.

 • Es pot triar el nombre de terminis en què es paga la matrícula?

  No es pot triar: el nombre de terminis ve donat per la data de matriculació i, més concretament, per la data en què la universitat informa l'AGAUR de que l'alumne ha triat el préstec de fraccionament com a modalitat de pagament de la matrícula. En qualsevol cas, per matrícules anuals i de segon semestre l'últim càrrec es fa al maig i per matrícules de primer semestre al febrer.

 • Com puc saber l'import dels rebuts?

  L'import dels rebuts vindrà indicat al contracte de préstec, que l'AGAUR enviarà (per correu electrònic o per correu postal) un cop arribi de la universitat la informació de l'estudiant i de la seva matrícula.

  L'import dels rebuts depèn de l'import de la matrícula, que es divideix en import acadèmic (dels crèdits) i import no acadèmic (taxes administratives: de gestió d'expedient, assegurances, serveis d'esports, etc.), així com del nombre de terminis. El fraccionament afecta només l'import acadèmic, mentre que l'import no acadèmic s'incorpora per complet al primer rebut (en el cas de la UOC, el primer rebut és només per l'import no acadèmic). A la web hi ha un simulador amb el qual es pot calcular l'import exacte, coneixent el nombre de terminis, així com els imports acadèmic i no acadèmic de la matrícula.

 • Haig d'esperar alguna comunicació per part d'AGAUR o m'haig de posar en contacte amb l'AGAUR?

  No cal que et posis en contacte amb l'AGAUR, però pots fer-ho si tens cap dubte respecte al funcionament dels préstecs.

  En qualsevol cas, un cop arribi la informació de la matrícula per part de la universitat, l'AGAUR enviarà a l'estudiant (via correu electrònic o correu postal) el contracte de préstec, que inclourà les condicions del mateix i el desglosament de les quantitats a pagar mes a mes.

 • Què passa si no es paga algun rebut?

  - L'impagament del primer rebut suposa la no concessió del préstec per part de l'AGAUR, que informarà degudament a la universitat, per que doni a l'estudiant alguna alternativa de pagament de la matrícula.
  - Si es retorna un rebut que no sigui el primer, es passarà automàticament al mes següent, juntament amb el rebut del mes en curs, i amb un recàrrec de 6 euros.
  - L'impagament de dos rebuts o d'un rebut dues vegades pot suposar la cancel·lació del préstec per part de l'AGAUR, que informarà degudament a la universitat, llevat que l'estudiant ingressi directament la quantitat deguda al compte corrent de l'AGAUR, per tal de regularitzar la seva situació. En aquest cas, es generaran interessos de demora, aplicant un tipus d'interès dos punts per sobre el del préstec.

 • Puc amortitzar el préstec de manera anticipada?

  Sí, sol·licitant-ho directament a l'AGAUR.

 • Em puc donar de baixa del préstec?

  Sí, però ha de ser a través de gestió acadèmica del centre on t'hagis matriculat, que farà arribar a AGAUR el corresponent fitxer de baixa.

 • Puc canviar el compte corrent pel qual em passen els rebuts?

  Sí, comunicant-ho a l'AGAUR (no per telèfon).