Pg. Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94
Fax: 93 268 34 69
Sou a: Inici > Àrees dels ajuts

Àrees dels ajuts

 • Beques i ajuts per a estudiants universitaris

  Adreçats a alumnes que cursin estudis de 1r i 2n cicle, així com estudis de postgrau, a les universitats catalanes per facilitar-ne l'accés a la universitat i la mobilitat. Inclou, també, préstecs universitaris i ajuts per a activitats d'associacions.
 • Beques i ajuts predoctorals

  Adreçats a estudiants de 3r cicle per a la formació de personal investigador i per a la inserció laboral en el món de la recerca. Inclou, a més, beques salari i contractes laborals, així com bosses de viatge i préstecs.
 • Beques i ajuts postdoctorals

  Adreçats a doctores i doctors per dur a terme estades de recerca fora de Catalunya o per a la seva incorporació a entitats, situades a Catalunya, que desenvolupin activitats de recerca o innovació. També s'hi inclouen beques salari i contractes laborals.
 • Ajuts per al personal d'administració i serveis

  Destinats a facilitar la mobilitat del personal d'administració i serveis de les universitats catalanes i del personal de les administracions públiques vinculades a la recerca.
 • Ajuts de suport a la recerca

  Destinats a donar suport als grups de recerca de Catalunya, a potenciar els recursos humans, a millorar la infraestructura de recerca, al finançament de projectes en àmbits determinats, així com d'altres actuacions de desenvolupament i difusió de la recerca.
 • Ajuts de suport a la formació

  Destinats a finançar activitats formatives en el camp de l'educació superior i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com a la millora de la qualitat docent.
 • Altres ajuts i premis

  Ajuts destinats a promoure l'ús de la llengua catalana a l'entorn universitari i de recerca. Premis de foment de la recerca preuniversitària i de l'extensió del programari lliure.
 • Cercar tots els ajuts

  Relació completa de beques, ajuts i premis gestionats per l'AGAUR.