Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
 
Nom:  Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

L'enginyeria tècnica agrícola en indústries agràries i alimentàries desenvolupa els coneixements científics i tècnics necessaris per a la transformació i processat d'aliments (conservació, congelació, precuinat, etc.) per tal d'oferir una més gran diversitat de productes al consumidor amb les consegüents garanties de seguretat alimentària.

L'enginyer/a tècnic/a agrícola especialista en indústries agràries i alimentàries és un titulat universitari de primer cicle que té com a funció principal la gestió de la producció en línies i plantes de processat d'aliments, amb la finalitat d'obtenir productes alimentaris de qualitat i econòmicament rendibles d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els objectius formatius específics en els estudis d'enginyeria tècnica agrícola, en l'especialitat en indústries agràries i alimentàries, són els de proporcionar els coneixements necessaris per a la formació de professionals especialitzats en l'assessorament i vigilància dels processos industrials de transformació de productes agrícoles, tant pel que fa als materials com a les instal·lacions de conserves, sistemes de refrigeració, transport i caducitat dels productes, higiene dels envasats, controls de qualitat i, en general, tot el que fa referència a les indústries de productes de consum.

Les matemàtiques, la física, la química, la biologia, el dibuix i la informàtica són matèries de batxillerat apropiades per realitzar aquests estudis. Les característiques personals favorables més importants són la vocació per la producció i, principalment, transformació de productes agrícoles i ramaders; la capacitat analítica i pràctica i la capacitat de treball.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Ciència i tecnologia del medi ambient 6
Ciències del medi natural 12
Economia 9
Enginyeria del medi rural 9
Expressió gràfica i cartografia 6
Fonaments físics de l'enginyeria 6
Fonaments matemàtics de l'enginyeria 12
Fonaments químics de l'enginyeria 12
Operacions bàsiques i tecnologia dels aliments 12
Projectes 6
Tecnologies de la producció vegetal 9
 
Activitats complementàries durant els estudis

Una activitat complementària molt recomanable durant els estudis és el desenvolupament de la capacitat de comunicació: entendre i expressar-se amb la terminologia adequada; presentar correctament informació de forma oral i escrita; discutir i argumentar en fòrums diversos; comunicar-se en diferents idiomes. També és molt important la participació en programes de pràctiques a indústries agràries i alimentàries.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Biotecnologia 12 crèdits en biologia molecular; 6 crèdits en informàtica
Ciència i tecnologia dels aliments 6 crèdits en anàlisi química; 6 crèdits en bioquímica; 6 crèdits en físico-química; 4 crèdits en fisiologia; 6 crèdits en enginyeria química; 6 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en microbiologia; 4 crèdits en química inorgànica; 6 crèdits en química orgànica
Ciències ambientals màxim de 36 crèdits en administració i legislació ambiental, bases de l'enginyeria ambiental, biologia, ecologia, medi físic i medi ambient i societat
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Disseny (UPC)  (Propi) No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Enginyeria agronòmica No
Enginyeria de forests No
Enginyeria en organització industrial 12 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, fonaments d'informàtica i mètodes estadístics en enginyeria; 24 crèdits en elèctrica i electrònica, química, energètica, mecànica, materials i medi ambient
Enologia No segons la universitat poden demanar 12 crèdits en formació bàsica en química, biologia i edafologia
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Més enllà de les especificitats tècniques professionals, un/a enginyer/a tècnic/a agrícola hauria de ser capaç de:

 • Analitzar situacions concretes
 • Definir problemes
 • Prendre decisions i implementar plans d'actuació en la recerca de solucions
 • Aplicar coneixements adquirits a situacions reals, amb la gestió adequada dels recursos disponibles
 • Interpretar estudis, informes, dades i analitzar numèricament dades de formes senzilles
 • Seleccionar i utilitzar les fonts d'informació escrites i informatitzades disponibles relacionades amb l'activitat professional
 • Utilitzar les eines informàtiques existents com a suport per al desenvolupament de la seva activitat professional
 • Treballar sol i en un equip multidisciplinari
 • Valorar la formació integral, la motivació personal i la mobilitat
 • Analitzar i valorar les implicacions socials i ètiques de l'activitat professional
 • Tenir un esperit crític i innovador
 • Reciclar-se en els nous avenços tecnològics i estar disposat a un aprenentatge continu
 • Analitzar i valorar les implicacions mediambientals en la seva activitat professional

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

 • Tècnic/a de producció en indústries alimentàries
 • Tècnic/a de control de qualitat en indústries alimentàries
 • Enginyer/a de projectes d'instal·lacions i d'indústries agroalimentàries
 • Tècnic/a d'empreses auxiliars: equips, additius, embalatges, comercialització, etc.
 • Tècnic/a d'administracions públiques agràries: Unió Europea, estat, comunitats autònomes, ajuntaments
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
 • Altres activitats amb requeriments de titulació de grau mig

 • Sortides professionals

  Les sortides laborals dels enginyers tècnics agrícoles, especialitat en indústries agràries i alimentàries estan detallats a l'apartat anterior "Quina feina fan?".


  Àmbits de treball

 • Empresa privada
 • Administració pública
 • Exercici lliure de la professió

 • Perspectives

  Les perspectives laborals són bones. L'agricultura de qualitat i respectuosa amb el medi ambient, juntament amb la jardineria, presenten un interès creixent, ja que el consumidor és cada cop més conscient dels reptes alimentaris i ambientals. Això exigeix una millora constant de tots els sistemes de producció, transport, transformació i comercialització dels productes agrícoles, així com una millora dels espais verds. La flexibilitat d'aquests titulats per desenvolupar diferents funcions és molt alta. Un aspecte menys positiu d'aquesta titulació és que la relació nombre de titulats/ofertes de treball no és de les més favorables.


  Observacions

  Aquesta titulació permet l'accés directe al segon cicle d'enginyeria agronòmica i d'enginyeria de forests i, mitjançant complements de formació, a la llicenciatura en ciència i tecnologia dels aliments.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
  http://www.agricoles.org
   
  Agriberia. Comunitat agrària virtual
  http://www.agriberia.com
   
  Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Agrònoms
  http://www.iies.es/agronomos/aghome.htm
   
  Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles d'Espanya
  http://www.agricolas.org
   
  IGEA- Institut de Gestió Empresarial Agrària
  http://www.igea.es
   
  Vocabulari d'Agrònoms
  Col·lecció de diccionaris de la Universitat Jaume I de Castelló
  http://www.uji.es/serveis/slt/asst/vox/agr.html
   
  Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
  http://www.gencat.net/darp
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya