Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Ciències de l'activitat física i de l'esport
 
Nom:  Llicenciat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Gestió i pràctica de l'esport Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

La llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport és una formació de nivell superior adreçada a les persones que desitgin professionalitzar-se en el sector esportiu entès d'una manera àmplia. Es pot tractar tant de persones que desitgin donar classes d'educació física en un institut d'ensenyament secundari (I.E.S), com d'altres que vulguin treballar en empreses de serveis esportius, en instal·lacions públiques, en esports d'aventura, en la preparació física individual o d'equips esportius, en col·laboració amb un equip mèdic en la rehabilitació de persones amb lesions, etc.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis de ciències de l'activitat física i de l'esport (C.A.F.E.) estan dissenyats com totes les carreres universitàries actuals.

 • Els plans d'estudis comprenen matèries troncals i optatives, així com crèdits de lliure elecció, destinats a garantir una formació de nivell superior.

 • Pel que fa a les troncals, es poden citar, entre d'altres: "bases biològiques i mecàniques de l'activitat física i l'esport", "fonaments dels esports", "teoria i història de l'esport", "esport i recreació", "planificació i gestió de l'activitat física i l'esport", "ensenyament de l'activitat física i l'esport", "pràcticum" (pràctiques de llicenciatura)...

 • Algunes de les optatives -totes a segon cicle- són: "ciències del rendiment esportiu", "disseny i desenvolupament del currículum de les activitats físiques i esportives", "millora, manteniment i recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport", "teoria i pràctica de l'expressió i la comunicació corporal", "metodologia d'investigació en activitat física i esport"...

 • Hi ha també oferta de crèdits de lliure elecció realitzada a través de cursos monogràfics i seminaris (durant el curs escolar) o de cursos d'estiu. Estan agrupats, aproximadament, en les àrees següents:"activitat física i hàbits de salut", "organització i gestió esportiva", "educació física", "iniciació esportiva", "rendiment esportiu" i "activitats al medi natural".
 • Matèries troncals

  1r cicle

  Matèries Crèdits
  Bases biològiques i mecàniques de l'activitat física i de l'esport 18
  Fonaments dels esports 36
  Fonaments i manifestacions bàsiques de la motricitat humana 24
  Psicologia de l'activitat física i de l'esport 8
  Sociologia de l'esport 4
  Teoria i història de l'esport 8
   

  2n cicle

  Matèries Crèdits
  Activitat física i salut 8
  Activitats en el medi natural 4
  Ensenyament de l'activitat física i de l'esport 12
  Entrenament esportiu 12
  Esport i recreació 4
  Estructura i organització de les institucions esportives 4
  Planificació i gestió de l'activitat física i de l'esport 12
  Practicum 12
  Activitats complementàries durant els estudis

  Cal afavorir que l'alumnat pugui fer uns estudis on, a més dels coneixements fixats per llei, desenvolupi al màxim les seves preferències i capacitats individuals per tenir, així, un perfil propi que el o la diferenciï dels altres a l'hora d'inserir-se en el mercat de treball.

  Les iniciatives, en aquest sentit, poden ser les següents:

 • Creació d'itineraris específics curriculars (I.E.C) per al segon cicle, en el marc dels quals l'estudiant pot orientar la seva elecció de matèries optatives. Aquests poden anar variant cada dos anys, la qual cosa permet introduir-ne de nous si es detecta una nova àrea d'oferta en el mercat de treball. Entre els que es desenvolupen fins ara hi ha: ensenyament, rendiment esportiu, gestió esportiva, activitat física i salut i activitats en el medi natural.

 • Pel que fa al pràcticum, cada alumne ha de fer 120 hores d'exercici professional en una organització per a proporcionar experiència directe en qualsevol dels àmbits de l'activitat física i de l'esport així com de les tècniques d'investigació aplicades.

 • Es recomana aprofitar els programes d'intercanvi d'ensenyament superior de la Unió Europea (Erasmus, per Europa i Alfa, per Amèrica Llatina) que ofereixen la possibilitat de realitzar estades de dos semestres com a màxim en algunes de les universitats (més de vint-i-cinc) amb les quals es tenen signats convenis bilaterals ("bilateral agreements") o de participar en cursos intensius on apleguen alumnat i professorat de diferents universitats i durant uns deu dies treballen conjuntament sobre un tema relacionat amb les ciències de l'esport.
 •   CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACCÉS

  Vies d'accés al segon cicle


  Estudi Complements de formació    
  Mestre, especialitat d'educació física 45 crèdits en: bases biològiques i mecàniques de l'activitat física i de l'esport (mín. 8 crèdits); fonaments dels esports (mín. 20 crèdits); fonaments i manifestacions bàsiques de la motricitat humana (mín. 4 crèdits); teoria i història de l'esport (mín. 4 crèdits)
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  ACCÉS A UN SEGON CICLE

  Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


  Estudi Complements de formació     
  Antropologia social i cultural No
  Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
  Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
  Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
  Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
  Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
  Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
  Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
  Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
  Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
  Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  MÓN LABORAL
  Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  Competències que es desenvolupen amb l'estudi

  Seguint les directrius de la Unió Europea per als estudis de nivell 5 (titulació superior) "aquesta formació condueix generalment a l'autonomia en l'exercici de l'activitat professional (assalariada o independent), implicant el domini dels fonaments científics de les professions". Això vol dir que la persona que obtingui la llicenciatura en C.A.F.E no només tindrà uns coneixements pràctics i acadèmics per poder innovar, crear, programar, etc., i no només realitzar tasques repetitives. En essència, aquesta persona haurà de poder realitzar tasques professionals complexes amb autonomia i poder coordinar i dirigir equips.


  Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

  Com que el món de l'esport està esdevenint cada cop més ampli i heterogeni, les tasques professionals que poden desenvolupar els llicenciats i llicenciades en C.A.F.E. són cada cop més àmplies. La formació superior bàsica que adquireixen en els seus estudis els dóna la capacitat d'adaptar-se per desenvolupar tasques professionals que potser, fins ara, eren desconegudes.


  Sortides professionals

  El principal àmbit d'inserció d'aquests titulats és la docència, seguit del rendiment esportiu, la gestió, l'esport extraescolar, el manteniment i la salut, la investigació, la recreació entre d'altres.

  Ara bé, la tendència és que el mercat tendeix, cada vegada més a diversificar-se i, entre les noves generacions de persones amb llicenciatura de C.A.F.E., n'hi ha més que treballen en camps més nous, més desconeguts fins ara, com l'animació i el turisme.


  Àmbits de treball

  La classificació bàsica d'àmbits de treball en els que els llicenciats i llicenciades en C.A.F.E. desenvolupen la seva professió és:

 • Docència (secundària, superior, formació de formadors, formació d'adults, educació en el medi natural...).

 • Rendiment (preparació física d'esportistes, entrenament d'equips a diferents nivells, iniciació esportiva, "personal training", etc.).

 • Gestió (organització de grans esdeveniments esportius, màrqueting i comunicació, gerència de centres esportius, direcció d'activitats...).

 • Salut (rehabilitació, prescripció d'exercici, fitness, activitat física per la gent gran, per persones amb discapacitats...).

 • Extraescolar (grups d'esplai, esport escolar, colònies de vacances...).

 • Recreació i turisme (empreses d'esports d'aventura, direcció de creuers, turisme esportiu, activitats en el medi natural, etc.).

 • Recerca (en consultories, en centres de recerca, en universitats, en ajuntaments i altres organitzacions públiques, sobre projectes de viabilitat, millora del condicionament físic, psicologia del rendiment esportiu, hàbits esportius de la població, mètodes d'avaluació...).

 • Perspectives

  Segons les informacions disponibles, tot sembla indicar que el sector de l'esport encara es troba en plena fase de creixement. D'una banda, algunes de les tasques que en temps anteriors eren desenvolupades de forma altruista, ara s'estan professionalitzant gràcies a la demanda creixent que hi ha per gaudir d'uns serveis esportius de qualitat. De l'altra, l'esport ha esdevingut un producte de consum, objecte d'interessos comercials, industrials, mediàtics... Per aquest motiu està entrant de ple en els circuits de l'economia de mercat.

  Ara bé, el mercat de treball de l'esport, com tot el mercat de treball, té unes particularitats que s'han d'entendre per poder realitzar-hi una tasca professional amb satisfacció. Cal molta capacitat d'adaptació al canvi, imaginació, tenir un perfil molt individualitzat que diferenciï cada persona titulada de les demés, ganes de treballar, il·lusió, saber que hi ha la competència de persones d'altres llicenciatures que, per altres camins, també han arribat amb bona preparació al món de l'esport...

  Cal, per tant, fer una carrera amb vocació, aprofitant tots els recursos per formar-se amb perfils molt característics i diferents dels altres, treballant fort per adquirir, al mateix temps, una bona formació bàsica pròpia d'una persona amb llicenciatura universitària.


  Observacions

  Aquesta llicenciatura té una clara orientació pedagògica, no solament per al desenvolupament professional dels llicenciats que treballin en el sector educatiu (educació secundària, centres de lleure), sinó també en la millora de la capacitat tècnica dels futurs responsables de l'activitat física i de l'esport, especialment en l'àmbit de l'entrenament i de la preparació d'esportistes i atletes.

  Amb les pràctiques l'estudiantat s'apropa i viu la realitat del món laboral, d'aquesta forma la seva visió sobre les sortides professionals és més propera i l'ajuda a adquirir diferents eines i coneixements dotant-lo d'una primera experiència abans d'acabar els seus estudis i que tant li poden servir per desenvolupar-se en futurs llocs de treball. La relació que s'estableix entre els estudiants i les diferents empreses i centres de pràctiques afavoreixen una futura inserció laboral d'aquests alumnes on han portat a terme el pràcticum.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  COPLEFC - Col·legi de Professors i Llicenciats d'Educació Física de Catalunya
  http://www.coplefc.com
   
  ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
  http://usuarios.lycos.es/acpe
   
  AEISAD - Associació Espanyola de Investigació Social aplicada l'Esport
  http://web.udl.es/rectorat/vi/aeisad/
   
  Consell Superior d'Esports
  http://www.csd.mec.es
   
  Associació Espanyola de Dret Esportiu
  http://www.iusport.es/
   
  Portal dels professionals de l'esport
  http://sportsciencies.com/es
   
  Portal d'educació física i esports
  http://www.efdeportes.com
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya