Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Publicitat i relacions públiques
 
Nom:  Llicenciat/ada en publicitat i relacions públiques
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Ciències socials Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

La publicitat és una forma de comunicació/informació de productes, serveis, marques... que té com a finalitat la persuasió cap a la compra.

La publicitat crea i dissenya anuncis que es difondran en diferents suports i també en els mitjans de comunicació i que seran encarregats per l'anunciant.
Les diverses formes de suports publicitaris i de mitjans de comunicació condicionen el format dels anuncis, que tindran característiques pròpies si la seva divulgació es fa per tanques, catàlegs, televisió, premsa escrita o internet, etc.

Les relacions públiques són totes aquelles decisions i accions de la direcció d'una organització (empresa o institució) que, com a conseqüència de la seva estratègia de gestió, es realitzen amb la finalitat de generar un clima favorable i de confiança entre l'organització i els seus públics (empleats, proveïdors, clients, sindicats, mitjans de comunicació social, administració pública...). Aquestes accions poden ser molt variades: des de publicacions, vídeos i intranets, fins a l'organització d'esdeveniments, convencions, congressos, conferències de premsa, etc.

Es tracta en realitat de dues professions clarament diferenciades encara que tenen també alguns punts en comú.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Les assignatures troncals d'aquesta llicenciatura donen, al primer cicle, una base de coneixement tant de l'estructura dels mitjans de comunicació escrits i audiovisuals ("comunicació i informació escrita"; "comunicació i informació audiovisual"), com de les eines i instruments de treball ("llengua"; "documentació informativa"), sense oblidar la introducció teòrica general ("publicitat i relacions públiques").

El segon cicle, molt més específic, desenvolupa per a cada una de les matèries, els procediments habituals de treball: "teoria i tècniques de les relacions públiques"; sistemes i processos de la publicitat i les relacions públiques"; "planificació i mitjans publicitaris i creativitat publicitària".

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Anàlisi de l'entorn social i la seva evolució històrica 8
Comunicació i informació audiovisual 12
Comunicació i informació escrita 12
Documentació informativa 6
Llengua 8
Publicitat i relacions públiques 12
Teoria de la comunicació i informació 10
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Creativitat publicitària 10
Planificació i mitjans publicitaris 10
Sistemes i processos de la publicitat i de les relacions públiques 10
Teoria i tècniques de les relacions públiques 10
Activitats complementàries durant els estudis

Perfeccionament en idiomes i informàtica.

Pràctiques reals en organitzacions: empreses, institucions, gabinets de relacions públiques i agències de publicitat.

Participació en associacions estudiantils d'àmbit nacional i internacional.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al primer cicle


Fletxa dreta PAU LOGSE +i
         Arts
         Ciències de la salut
         Ciències socials
         Cientificotècnica
         Humanitats
Fletxa dreta Cicles formatius de grau superior +i
  Comunicació, imatge i so +i
         Imatge +i
         Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles +i
         Realització d'audiovisuals i espectacles +i
Fletxa dreta Estudis d'arts plàstiques i disseny de grau superior +i
  Arts aplicades al llibre +i
         Edició d'art +i
         Enquadernació artística +i
         Gravat i tècniques d'estampació +i
  Disseny gràfic +i
         Fotografia artística +i
         Gràfica publicitària +i
         Il·lustració +i
Fletxa dreta Ensenyaments artístics superiors +i
         Conservació i restauració de béns culturals +i
         Ensenyaments d'art dramàtic +i
         Estudis superiors de dansa +i
         Estudis superiors de disseny +i
         Estudis superiors de música +i

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Administració i direcció d'empreses 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Arquitectura 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Arquitectura tècnica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Belles arts 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Biblioteconomia i documentació 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Biologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Biotecnologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Ciències ambientals 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Ciències de l'activitat física i de l'esport 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Ciències del mar 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Ciències empresarials 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Ciències polítiques i de l'Administració 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Comunicació audiovisual No
Dret 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Economia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Educació social 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyer geòleg 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria aeronàutica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria agronòmica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria de camins, canals i ports 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria de forests 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria de mines 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria de telecomunicació 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria en informàtica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria industrial 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria naval i oceànica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria química 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeromotors 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronaus 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegació 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en aeroports 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en equips i materials aeroespacials 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en construccions civils 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en hidrologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotació de mines 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en mineralúrgia i metal·lúrgica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en recursos energètics, combustibles i explosius 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de mines, especialitat en sondeigs i prospeccions mineres 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes de telecomunicació 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en sistemes electrònics 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica en disseny industrial 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica en informàtica de sistemes 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica en topografia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en explotacions forestals 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica forestal, especialitat en indústries forestals 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en mecànica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica industrial, especialitat tèxtil 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Estadística 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Farmàcia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia alemanya 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia anglesa 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia àrab 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia basca 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia catalana 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia clàssica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia eslava 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia francesa 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia gallega 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia hebrea 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia hispànica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia italiana 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia portuguesa 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia romànica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filosofia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Física 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Fisioteràpia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Geografia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Geologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Gestió i Administració pública 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Història 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Història de l'art 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Humanitats 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Infermeria 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Logopèdia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Màquines navals (dipl.) 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Matemàtiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Medicina 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'audició i llenguatge 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'educació especial 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'educació física 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'educació infantil 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'educació musical 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat d'educació primària 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Mestre, especialitat de llengua estrangera 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Navegació marítima 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Nutrició humana i dietètica 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Odontologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Òptica i optometria 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Pedagogia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Periodisme No
Podologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Psicologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Química 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Radioelectrònica naval (dipl.) 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Radioelectrònica naval (llic.) 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Relacions laborals 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Sociologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teologia 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teràpia ocupacional 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Traducció i interpretació 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Treball social 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Turisme 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Veterinària 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual No
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Periodisme No
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
CENTRES ON S'IMPARTEIX

Publicitat i relacions públiques
            Nota d'accés al final del procés 2011-2012  
  Centre  Població  Durada   Crèdits   Places
2012-2013
PAU  CFGS/FP2  Recon. Crèd. 
 
UOC Universitat Oberta de Catalunya  (2) (NP) 2 120 600 -- -- No
 
(2) Aquest centre imparteix, només, el segon cicle
Modalitat: (P) presencial, (SP) semipresencial, (NP) no presencial
 
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

És interessant tenir una base de coneixement en ciències humanes i socials (sociologia, psicologia...), així com en llengua (la redacció de textos publicitaris i de relacions públiques és una activitat pròpia de la professió). El coneixement d'idioma/es estrangers serà sempre un valor afegit.

Quant a habilitats addicionals que cal desenvolupar, és important la capacitat d'anàlisi -per determinar els elements que intervenen en una situació determinada- i de síntesi -per a comprendre l'abast de les necessitats de comunicació. Ambdues determinen la pràctica del professional de relacions públiques i de publicitat.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Com a publicitaris/es:

 • Creació publicitària:
  Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans:
  Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.
 • Comptes:
  Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).Com a relacions públiques:

 • Assessorament
 • Planificació
 • Execució i avaluació de campanyes i accions:
  - Convencions
  - Congressos
  - Publicacions
  - Organització d'esdeveniments
  - Actes protocol·laris
  - Serveis de premsa...


Sortides professionals

 • En funció del sector (privat i públic):

  - Serveis: industrial, sociocultural, institucional, sindical...
  - Fundacions, partits polítics, organitzacions no governamentals i associacions.
 • En funció de la tasca desenvolupada:

  - Planificació i execució de campanyes i accions: investigació social; anàlisi d'opinions i reclamacions; programes d'accions: execució, control i avaluació.
  - Planificació i gestió de mitjans publicitaris.
  - Creació i redacció publicitària.


Àmbits de treball

Depenent de la vinculació amb l'organització:

 • Publicitat:

  - Externs a les organitzacions: Agències de publicitat (creació, producció, promocions, comercialització, serveis de recerca, d'estudis de mercat,etc.); centrals de compres de mitjans.

  - Interns a les organitzacions: Departaments integrats a les empreses per gestionar globalment la política de comunicació comercial.
 • Relacions públiques:

  - Gabinets externs: Gabinets de consulta i assessorament en relacions públiques.

  - Departaments interns: Dins les organitzacions, en departaments específics, i en col·laboració amb la gerència, així com en altres àmbits de l'organització, en tots aquells temes que facin referència als públics.


Perspectives

La publicitat no deixa d'evolucionar contínuament. D'una banda, la sofisticació del missatge (escrit i audiovisual), cada cop més ajustat a públics objectiu més concrets; de l'altra, la utilització de suports tecnològicament nous (internet); a més de la "publicitat sota llindar" (below the line), amb l'aparició del producte integrat en una sèrie de televisió, o en una pel·lícula, fan d'aquest un sector professional actiu i amb projecció clara de futur.

Les relacions públiques estan, a l'Estat espanyol, molt lluny d'arribar al seu sostre professional. Als països anglosaxons, i especialment als Estats Units, fa dècades que empreses i institucions van adonar-se de les seves moltes possibilitats. En alguns sectors econòmics del nostre país tot just estem "descobrint" les seves aplicacions, però és precisament per aquest motiu que caldrà professionals degudament preparats per respondre a aquestes necessitats: relacions públiques en el sector sanitari, esportiu o institucional són tendències a l'alça, de la mateixa forma que les organitzacions no lucratives descobreixen tècniques de relacions públiques que els són de gran utilitat.

En una societat evolucionada, les empreses comprenen que la gestió de la seva responsabilitat social és un actiu en termes d'identitat corporativa i d'imatge pública. Les accions solidàries, les donacions, el patrocini són una eficaç manera de generar confiança i credibilitat amb els seus públics.


Observacions

La publicitat i les relacions públiques són dues activitats professionals estretament condicionades per les necessitats de les organitzacions. En el primer cas, en tot allò que fa referència a la comercialització i el consum i, en el segon, amb els públics que li són propis. El bon coneixement de l'entorn social, polític, cultural i econòmic facilita l'adequada projecció laboral.

És bo, doncs, familiaritzar-se, des de ben aviat, amb els mitjans de comunicació de masses (mass media) com a receptor (lector, oient, televident) i també cercar una sòlida base cultural, especialment en ciències socials, en les quals es fonamenten les dues professions.

La professió publicitària abasta un gran nombre de manifestacions laborals. La vessant artística i creativa és un dels molts aspectes possibles a considerar; i l'espot a la televisió només és una de les moltes possibilitats d'inserció publicitària.

Per la seva banda, la persona experta en relacions públiques és un important aliat en la gestió de la direcció de les empreses i institucions, no té res a veure amb el referent col·loquial que apareix en certes publicacions i programes de ràdio i televisió dedicats a les xafarderies de personatges i famosos.

L'elecció de la llicenciatura de publicitat i relacions públiques ha d'anar doncs, molt més enllà de l'enlluernament que pugui produir la proximitat als mitjans de comunicació i a la coneixença de personatges públics.


  CURS
2012-2013
Banner estudi
INSTITUCIONS D'INTERÈS
 
ADECEC Associació d'Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació
http://www.adecec.com
 
Gremi de Publicitat (Associació Empresarial Catalana de Publicitat)
http://www.associaciopublicitat.com
 
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
http://www.colpublirp.com
 
Associació d'Agències de Mitjans
http://www.agenciasdemedios.com/
 
Associació Espanyola d'Anunciants
http://www.anunciantes.com
 
Porta 22
Espai de noves ocupacions
Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
http://www.porta22.com
  CURS
2012-2013
Banner estudi
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya