Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Filologia àrab
 
Nom:  Llicenciat/ada en filologia àrab
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Humanitats Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

La llicenciatura en filologia àrab és l'estudi de les llengües àrab, hebrea i aramea, i de la literatura àrab, hebrea i aramea, així com de la cultura i història d'aquests pobles.

Això comprèn l'aprofundiment en l'estudi de les llengües esmentades, de les llengües del Pròxim Orient antic, així com el coneixement dels seus textos clàssics, tant d'època antiga com contemporània, i la descripció aprofundida del desenvolupament històric, filosòfic i sociològic d'aquests pobles en les diverses circumstàncies històriques.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

S'estudien l'àrab, l'hebreu i l'arameu amb l'objectiu d'assolir el domini gramatical i de comprensió necessàries per a llegir els textos tant clàssics com contemporanis sense dificultats i per desenvolupar-se amb fluïdesa a nivell d'expressió oral i escrita en la vessant moderna d'aquestes llengües. S'estudien les diferents variants de la llengua amb història de la llengua i dialectologia.

En el desenvolupament d'ambdues titulacions es tracten nombrosos aspectes culturals i antropològics en relació a les cultures de referència, fent èmfasi especial en els fonaments religiosos de l'islam i del judaisme.

Nombroses assignatures que tracten la metodologia filològica aplicable a la lectura de manuscrits i a la crítica textual i la història del Pròxim Orient i la Mediterrània com a bressol de civilitzacions diverses. En el cas dels estudis àrabs i islàmics es fa especial incidència en la història de la ciència àrab i islàmica en època medieval i en la història de la civilització andalusina i magribina. També en els estudis alcorànics. En el cas de l'hebreu i l'arameu es fa especial incidència en els estudis bíblics.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Lingüística 8
Literatura àrab 12
Llengua 8
Llengua àrab 14
Segona llengua i la seva literatura 12
Teoria de la literatura 8
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Dialectologia àrab 8
Gramàtica àrab 10
Història de la llengua àrab 10
Història i cultura araboislàmiques 8
Literatura àrab 15
Activitats complementàries durant els estudis

Estudi de llengües modernes (particularment semítiques i d'altres, com ara alemany, anglès, francès i italià) per tal de seguir la nombrosa bibliografia publicada sobre els estudis àrabs i islàmics i l'hebreu i l'arameu.

Formació complementària en lingüística per als interessats en qüestions de llengua i de teoria i crítica literària pels interessats en qüestions de literatura.

Formació complementària en filosofia i teologia pels interessats en la Bíblia i l'Alcorà. Coneixements científics per als interessats en història de la ciència àrab.

Coneixements sobre el rerafons històric antic que permetin aprofundir en els orígens de les civilitzacions orientals i entendre millor el desenvolupament de totes les disciplines humanístiques relacionades amb els nostres ensenyaments.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Filologia alemanya 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia anglesa 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia basca 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia catalana 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia clàssica 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia eslava 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia francesa 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia gallega 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia hebrea 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia hispànica 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia italiana 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia portuguesa 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Filologia romànica 26 crèdits en llengua i literatura àrab
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Filologia alemanya 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
Filologia anglesa 26 crèdits en llengua i literatura anglesa
Filologia basca 16 crèdits en llengua basca
Filologia catalana 26 crèdits en llengua i literatura catalana
Filologia clàssica 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia eslava 3 crèdits en llengua rusa; 12 crèdits en segona llengua eslava
Filologia francesa 26 crèdits en llengua i literatura francesa
Filologia gallega 26 crèdits en llengua i literatura gallega
Filologia hebrea 26 crèdits en llengua i literatura hebrea
Filologia hispànica 26 crèdits en llengua i literatura espanyola
Filologia italiana 26 crèdits en llengua i literatura italiana
Filologia portuguesa 26 crèdits en llengua i literatura portuguesa
Filologia romànica llengua i literatura romànica (matèries troncals)
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística No
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada No
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

Domini de les estructures gramaticals de les llengües clàssiques i modernes. Rigor i minuciositat en el domini de les tècniques filològiques aplicades a l'àrab, a l'hebreu i d'altres llengües semítiques antigues. Coneixements sòlids sobre l'organització social i la història dels pobles àrabs i hebreu i sobre les característiques de les seves creences religioses. S'assoleix també un domini en el coneixement de l'Alcorà i de la Bíblia que constitueixen un repte d'interès social destacat en les circumstàncies actuals.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

 • Qualsevol feina relacionada amb el domini de la llengua.
 • Treball en nombrosos serveis socials:
      -Sanitaris
      -Policials
      -Estudi de tota mena de textos
      -Traduccions
      -Lexicografia.
 • Treball en diccionaris, bases de dades terminològiques.
 • Col·laboració en investigacions històriques, arqueològiques i de preservació del patrimoni.
 • Arxivística, classificació i catalogació de manuscrits.

 • Sortides professionals

 • Assessorament lingüístic per a tota mena d'empreses (editorials, publicitàries, industrials, etc...) i administracions i serveis socials especialment relacionats en les seves tasques en l'acolliment d'immigració magribina (ajuntaments, hospitals, serveis...).
 • Treball en lexicografia i diccionaris, tasques de documentalista (recerca de documents històrics per a empreses editorials o publicitàries).
 • Treball als mitjans de comunicació, ensenyament, serveis socials, biblioteques, arxius, museus i centres de documentació, entre d'altres.

 • Àmbits de treball

  Universitats i d'altres institucions científiques i docents, museus, arxius, mitjans de comunicació, serveis socials, empreses de tecnologia punta relacionades amb el tractament de textos, serveis sanitaris i sindicals d'atenció a l'immigrant, editorials...


  Perspectives

  Cal recordar que actualment el nombre de persones que tenen l'àrab com a llengua materna supera els 250 milions de persones i el nombre de musulmans excedeix els 1000 milions de persones.

  Sens dubte fenòmens com la globalització i els fluxos mundials de població conferiran a l'estudi de l'àrab i al coneixement de l'islam un paper rellevant en nombrosos àmbits del treball social i dels mitjans de comunicació .


  Observacions

  La metodologia de precisió que s'educa en els estudis filològics aporta una solidesa cultural i una qualificació professional notable. Aporta també una important capacitat d'obtenció, avaluació i gestió de la informació molt necessària en nombroses aplicacions professionals i sovint poc treballada en altres titulacions. La metodologia de les ciències humanes i socials obre la porta eficaçment a moltes metodologies i tècniques modernes.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Institut del Pròxim Orient Antic (Universitat de Barcelona)
  http://www.ub.es/ipoa/ipoa1.htm
   
  Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  http://www.cdl.cat
   
  Institut Europeu de la Mediterrània
  http://www.iemed.org
   
  Societat Catalana d'Estudis Hebraics
  Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
  http://scehb.iec.cat
   
  Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica
  Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
  http://www.iec.es/schct/
   
  Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel
  http://www.groups.yahoo.com/group/ARCCI
   
  Comunitat Israelita de Barcelona (CIB)
  http://www.cibonline.org
   
  Comunitat Jueva ATID de Catalunya
  http://www.atid.es/
   
  Escola Oficial d'Idiomes Drassanes
  Cursos d'idiomes i enllaços a altres escoles oficials de Catalunya
  http://www.eoibd.cat
   
  Facultat de Teologia de Catalunya
  http://www.teologia-catalunya.org/
   
  Escoles Oficials d'Idiomes a la xarxa
  http://www.eeooiinet.com
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya