Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Filologia clàssica
 
Nom:  Llicenciat/ada en filologia clàssica
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Humanitats Cicle:  1r i 2n cicle
 
INFORMACIÓ

La filologia clàssica és l'estudi de la llengua i la literatura grega i llatina, així com de la cultura i d'aspectes històrics i filosòfics, des d'una perspectiva filològica. Això comprèn el coneixement dels clàssics que han marcat tota la cultura europea occidental i també el coneixement dels autors medievals orientals (bizantins) i occidentals, en les diverses modalitats de la llengua grega fins al grec modern i de la llengua llatina fins a l'aparició de les llengües romàniques i la pervivència del llatí com a llengua de cultura.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

S'estudia grec i llatí amb l'objectiu d'assolir la fluïdesa gramatical i de comprensió necessàries per a llegir els textos clàssics sense dificultat en acabar la carrera. Aquest objectiu s'aconsegueix amb assignatures pràctiques de lectura de textos originals i assignatures teòriques de sintaxi, fonètica i morfologia. Hi ha també nombroses assignatures que tracten específicament qüestions culturals i antropològiques com són la mitologia clàssica, les institucions, la religió grega i romana, la cultura bizantina. Es fa èmfasi especial en la literatura grega i llatina, poesia i prosa: èpica, tragèdia, lírica, comèdia, oratòria, historiografia i textos filosòfics.

S'aprèn també la metodologia filològica estricta amb la lectura de manuscrits, crítica textual i mètrica, aplicades tant al grec com al llatí. També s'estudien les diferents variants de la llengua, amb assignatures d'història de la llengua, llatí vulgar, llatí cristià i medieval, grec bizantí i grec modern (posant en la literatura grega moderna). Els estudis inclouen també assignatures d'indoeuropeu.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Introducció al pensament clàssic 8
Lingüística 8
Llengua 8
Llengua grega i la seva literatura 16
Llengua llatina i la seva literatura 16
Teoria de la literatura 8
 

2n cicle

Matèries Crèdits
Història i civilització clàssiques 12
Lingüística indoeuropea 8
Literatura grega 9
Literatura llatina 9
Activitats complementàries durant els estudis

Es recomana l'estudi de llengües modernes (alemany, anglès, francès o italià) per tal de seguir la nombrosa bibliografia publicada sobre filologia clàssica i també per a permetre un ventall més ampli de sortides professionals, tenint en compte l'alt grau de competència lingüística que s'adquireix amb l'estudi dels clàssics, la qual cosa s'aplica particularment al català o al castellà, com a llengües romàniques, o a les llengües eslaves, que expliquen part de la seva història cultural a partir del grec bizantí.

Per als interessats particularment en qüestions de llengua més que de literatura o cultura, és interessant una formació complementària en lingüística, que els obrirà altres sortides professionals. Una activitat complementària de formació en informàtica serà útil per a qui vulgui treballar en diccionaris o lexicografia.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS

Vies d'accés al segon cicle


Estudi Complements de formació    
Filologia àrab 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia basca 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia catalana 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia anglesa 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia francesa 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia gallega 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia alemanya 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia hebrea 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia hispànica 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia italiana 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia portuguesa 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia romànica 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
Filologia eslava 32 crèdits en llengua i literatura grega i llatina
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Filologia àrab 26 crèdits en llengua i literatura àrab
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Filologia basca 16 crèdits en llengua basca
Filologia catalana 26 crèdits en llengua i literatura catalana
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Filologia anglesa 26 crèdits en llengua i literatura anglesa
Filologia francesa 26 crèdits en llengua i literatura francesa
Filologia gallega 26 crèdits en llengua i literatura gallega
Filologia alemanya 26 crèdits en llengua i literatura alemanya
Filologia hebrea 26 crèdits en llengua i literatura hebrea
Filologia hispànica 26 crèdits en llengua i literatura espanyola
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Filologia italiana 26 crèdits en llengua i literatura italiana
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Lingüística No
Teoria de la literatura i literatura comparada No
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Filologia portuguesa 26 crèdits en llengua i literatura portuguesa
Filologia romànica llengua i literatura romànica (matèries troncals)
Filologia eslava 3 crèdits en llengua rusa; 12 crèdits en segona llengua eslava
Antropologia social i cultural No
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

 • Domini de les estructures gramaticals de les llengües clàssiques, la qual cosa permet una comprensió més fàcil de les estructures pròpies de les llengües romàniques i indoeuropees en general.
 • Coneixement de les literatures clàssiques que han influenciat la literatura occidental i els grans moments del pensament.
 • Alta competència en traducció de textos.
 • Una qualitat important és el domini de la tècnica filològica amb minuciositat i rigor.

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

 • Estudi de tota mena de textos, traduccions, lexicografia.
 • Treball en diccionaris, bases de dades terminològiques.
 • Col·laboració en investigacions arqueològiques, per a la lectura d'inscripcions i coneixement de la realitat cultural, col·laboració en estudis històrics, per al desxiframent de textos, manuscrits, papirs, primeres edicions, etc.
 • Arxius, classificació i catalogació de manuscrits.
 • Qualsevol feina relacionada amb el domini de la llengua, sobretot en la seva vessant històrica.

 • Sortides professionals

  L'ensenyament és potser la sortida més habitual, no solament del grec o del llatí, sinó de la llengua i la literatura, per la perspectiva històrica que donen els estudis (d'aquí la conveniència de complementar-los amb l'estudi de llengües modernes).

  Una excel·lent sortida és el treball editorial, que requereix minuciositat i pulcritud en la revisió i preparació dels textos, qualitats pròpies dels estudis clàssics.

  Una altra sortida és la d'assessor lingüístic, per a empreses (editorials, publicitàries, industrials, etc.), per tal de determinar a quina llengua pertanyen paraules desconegudes o quina seria la transcripció correcta de cultismes o neologismes en català o castellà o aconsellar en qüestions d'estil.

  Amb una formació complementària en lingüística, els filòlegs clàssics poden treballar excel·lentment en lexicografia i diccionaris.

  Es pot treballar també com a documentalista (recerca de documents històrics per a empreses editorials o publicitàries), en biblioteques, en arixus, en excavacions arqueològiques, en museus i centres de documentació i, en general, en qualsevol institució que necessiti una alta competència lingüística i coneixement de la història dels textos.


  Àmbits de treball

 • Universitats.
 • Instituts i centres d'ensenyament secundari.
 • Editorials.
 • Arxius i centres de documentació.
 • Museus i jaciments arqueològics.
 • Mitjans de comunicació i empreses.

 • Perspectives

  Després d'una època de desprestigi, els estudis de grec i llatí tornen a ser valorats sobretot des de l'aportació metodològica i la perspectiva històrica que representen. Com a autèntics estudis d'humanitats que són, constitueixen la formació de pensament i de coneixements essencials per a tota la gent que pretengui tenir una sòlida base cultural, sigui quina sigui la seva activitat professional.


  Observacions

  La filologia clàssica, a més de donar uns continguts gens menyspreables, dóna una metodologia de precisió, minuciositat i exactitud que la fan molt útil per a d'altres disciplines. No és en absolut un estudi reclòs en el passat, sinó que proporciona una solidesa cultural i interpretativa que obre la porta eficaçment a moltes metodologies i tècniques modernes.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Societat Catalana d'Estudis Clàssics
  http://scec.iec.cat
   
  Societat Espanyola d'Estudis Clàssics, Secció Catalana, Universitat de Barcelona, Departament de Llatí
  http://www.geocities.com/catalunyaseec
   
  Societat Espanyola d'Estudis Clàssics
  http://www.estudiosclasicos.org
   
  Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
  http://www.cdl.cat
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya