Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Navegació marítima
 
Nom:  Diplomat/ada en navegació marítima
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

La diplomatura de navegació marítima és de gran interès per als estudiants que tenen inquietuds tecnològiques dins el camp dels equipaments de navegació dels vaixells per al seu govern.

Els estudis tenen una doble vessant professional, una per navegar i visitar món i una altra a terra ferma, tant en companyies del sector marítim com terrestre.

Estudis conduents a l'obtenció del títol acadèmic de diplomat en navegació marítima i el títol professional de pilot de la marina mercant.

Aquesta diplomatura s'estudia a la facultat de Nàutica de Barcelona, fundada l'any 1769, que depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

La diplomatura de navegació marítima són estudis que es realitzen en tres anys, l'accés des dels batxillerats en la modalitat tecnologia amb les matèries d'opció obligatories de física i matemàtiques i l'opció de selectivitat científico-tècnica i també des de la modalitat de ciències de la naturalesa i de la salut, amb les matèries d'opció obligatòria de biologia i química i escollint l'opció de selectivitat de ciències de la salut.

També es pot accedir des dels Cicles Formatius de Grau Superior, des de la formació professional de segon grau, branques metall, automoció, construcció i obres, delineació, electricitat i electrònica i marítim pesquera, o bé des de COU, opció A i B.

Les matèries troncals són de l'àrea de coneixement de ciències i tècniques de la navegació, en què els estudiants s'especialitzen en la navegació marítima.

Així com, matèries obligatòries d'informàtica i automàtica.

Matèries troncals

1r cicle

Matèries Crèdits
Electrotècnica i electrònica 6
Expressió gràfica 6
Fonaments de navegació marítima 12
Fonaments de teoria del vaixell 6
Fonaments físics 6
Fonaments matemàtics 6
Hidrostàtica i estabilitat 6
Legislació marítima 9
Maniobra i estiba 6
Meteorologia i oceanografia 6
Pràctiques en vaixell 12
Seguretat del vaixell i prevenció de la contaminació 9
 
Activitats complementàries durant els estudis

Es recomana, dintre de les activitats complementàries, en el cas de no tenir un bon nivell d'anglès, realitzar-ne algun curs durant els estudis.

També és convenient realitzar els cursos d'especialització marítima de supervivència a la mar i lluita contra incendis, que s'imparteixen a la facultat.

Durant els estudis hi ha diverses assignatures optatives que l'alumne pot escollir, encara que n'hi ha unes que es converteixen en obligatòries si es vol obtenir el títol professional de pilot de la marina mercant, que són: anglès per a navegació marítima i medicina naval. També l'assignatura optativa de transports especials és obligatòria si es vol embarcar en vaixells com ara petroliers, o de transport de productes químics i de transport de gasos liquats.

L'assignatura optativa de sistema mundial de socors i seguretat marítima (SMSSM), permet poder fer guàrdies de mar en el pont de govern dels vaixells.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
VIES D'ACCÉS
  CURS
2012-2013
Banner estudi
ACCÉS A UN SEGON CICLE

Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


Estudi Complements de formació     
Antropologia social i cultural No
Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
Nàutica i transport marítim No
Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
  CURS
2012-2013
Banner estudi
MÓN LABORAL
Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

Competències que es desenvolupen amb l'estudi

És convenient i necessari anar especialment ben preparat en les matèries de la modalitat de secundària de matemàtiques i física. També es recomana haver escollit a l'ensenyament secundari les assignatures de química i dibuix tècnic.


Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

Els diplomats en navegació marítima estan especialment qualificats per treballar en empreses navilieres en qualsevol tipus de vaixell com a oficials de pont. També poden desenvolupar feines a terra ferma a l'administració marítima central i perifèrica, entre d'altres.

Si realitzen estudis de postgrau en economia o màrqueting poden desenvolupar diferents tasques de responsabilitat a l'àrea d'administració i direcció d'empreses del sector marítim i terrestre.


Sortides professionals

Els diplomats en navegació marítima poden exercir de:

 • Pilot de la marina mercant

 • Comissari d'avaries

 • Docència i recerca

 • Reserva naval

 • Servei de vigilància duanera

 • Controlador aeri per radar

 • Assessor tècnic laboral marítim

 • Consignatari

 • Empreses transitàries

 • Gestió i direcció d'empreses marítimes.

 • Àmbits de treball

  A bord de qualsevol tipus de vaixell (petroliers, portacontenidors, creuers, etc.) i també a terra ferma, en explotacions portuàries, empreses navilieres, industrials i d'altres relacionades amb el sector: drassanes, empreses d'exportació i importació, empreses de transport marítim, inspeccions nàutiques i tots aquells transports marítims que necessitin assessorament tècnic.


  Perspectives

  El sector marítim és un mercat en expansió i, per tant, les perspectives de futur són molt bones per als diplomats en navegació marítima, ja que cada vegada augmenta més el nombre de vaixells, encara que siguin de bandera estrangera, i els titulats espanyols estan molt ben considerats per la seva competència.

  Segons un informe de la UE, està previst que per l'any 2005 siguin necessaris més de 35.000 oficials per als seus vaixells mercants.


  Observacions

  És una titulació que pot resultar molt interessant a tots aquells que els hi agradi els vaixells i el món marítim en general i, a més, vulguin conèixer món, ja que treballant a bord d'un vaixell, si ho desitgen, poden conèixer moltes ciutats i països del món. I el que no és tan aventurer sempre pot treballar a qualsevol empresa a terra, on sempre serà un titulat amb un ampli ventall d'ofertes al mercat laboral.

  Tenen accés directe als estudis de segon cicle de la llicenciatura en màquines navals i de Graduat Superior en prevenció de riscos laborals i accés amb complements a l'Enginyeria d'Organització Industrial i a Graduat Superior en Auditoria-Censura Jurada de Comptes.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi Oficial de la Marina Mercant Espanyola
  http://www.comme.org
   
  Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant
  C/ Escar, 1-2 08039 Barcelona
  Telèfon:93 284 91 18
   
  Direcció General de la Marina Mercant
  http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/direcciones_generales/marina_mercante
   
  Organització Marítima Internacional
  http://www.imo.org
   
  Portel. Ports Espanyols
  Http://www.portel.es
   
  Associació de Naviers Espanyols
  http://www.anave.es
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya