Generalitat de Catalunya

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
 
 
 

Què vols estudiar?

On vols estudiar?

Data de l'última actualització 19/04/2012
Banner
 
Detall de l'estudi
Universitats
Enginyeria tècnica industrial, especialitat en química industrial
 
Nom:  Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en química industrial
Tipus de títol:  Oficial i homologat Àmbit:  Tècnic Cicle:  1r cicle
 
INFORMACIÓ

L'enginyer/a tècnic/a industrial, especialista en química industrial és el que té els coneixements necessaris per a l'elaboració, síntesi i obtenció de tot tipus de substàncies i per establir i dirigir les indústries relacionades amb el sector i els seus plans de qualitat i medi ambient.

Per la seva tradició i valoració dins del sector industrial, també se li reconeix la capacitat de realitzar tasques similars en tot tipus d'indústries.

A banda dels coneixements genèrics de l'enginyeria tècnica industrial, el futur titulat obtindrà els coneixements bàsics de totes les àrees químiques i dels processos de fabricació emprats, englobant la formació mediambiental necessària i el coneixement i pràctica de les tècniques més habituals, així com els coneixements d'administració, gestió i màrqueting que el capacitaran per a la direcció de diferents àrees de l'empresa.

  CURS
2012-2013
Banner estudi
ESTRUCTURA
Com s'organitzen els estudis? Fletxa dreta Matèries troncals Fletxa dreta Activitats complementàries durant els estudis Fletxa dreta

Com s'organitzen els estudis?

Els estudis s'estructuren en 6 quadrimestres (3 anys).

Les assignatures troncals es poden classificar en tres grans grups:

 • bàsiques (fonaments de química, física, matemàtiques, expressió gràfica i informàtica).
 • químiques (química, física, orgànica, inorgànica, industrial i analítica).
 • d'enginyeria (operacions bàsiques, reactors químics, control i instrumentació de processos, organització i administració d'empreses, mètodes estadístics de l'enginyeria i oficina tècnica).

  Les assignatures optatives desenvolupen temes més específics, disponibles en funció del centre triat: medi ambient, sostenibilitat, polímers i recobriments, gestió, producció, qualitat i màrqueting, processos químics, anàlisi industrial, adoberia, paper i arts gràfiques, biotecnologia, enginyeria biomèdica... Cal tenir present que, a més de ser específiques dels centres concrets, tractant-se de matèries optatives, poden produir-se canvis i cal consultar les informacions ofertes pels centres.
 • Matèries troncals

  1r cicle

  Matèries Crèdits
  Administració d'empreses i organització de la producció 6
  Control i instrumentació de processos químics 6
  Enginyeria de la reacció química 6
  Experimentació en enginyeria química 12
  Experimentació en química 9
  Expressió gràfica i disseny assistit per ordinador 6
  Física-química 6
  Fonaments de química 6
  Fonaments d'informàtica 6
  Fonaments físics de l'enginyeria 9
  Fonaments matemàtics de l'enginyeria 12
  Mètodes estadístics de l'enginyeria 6
  Oficina tècnica 6
  Operacions bàsiques 6
  Projecte fi de carrera 6
  Química analítica 6
  Química industrial 12
  Química orgànica 6
   
  Activitats complementàries durant els estudis

  Realització de pràctiques en empreses, mitjançant convenis de cooperació educativa i amb reconeixement de crèdits de lliure elecció, inclosa la possible realització del projecte de final de carrera. Fins i tot es poden realitzar pràctiques en empreses d'altres països europeus (Programa Leonardo).

  Realització del projecte de final de carrera o d'altres activitats en universitats estrangeres, mitjançant els programes europeus d'intercanvi d'estudiants (Programes Sòcrates, amb beques) o mitjançant programes internacionals a Amèrica Llatina (p.e. Monterrei, Mèxic) i Àsia (p.e. Kioto, Japó).

  A l'EUETIT existeix la possibilitat d'obtenir la doble titulació (l'espanyola i la italiana) amb el Politecnico di Torino (Itàlia), sense incrementar la durada dels estudis, només realitzant el tercer curs a Itàlia, també amb possibles beques europees.
  En tots els casos, es recomana l'estudi d'altres idiomes.

    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  VIES D'ACCÉS
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  ACCÉS A UN SEGON CICLE

  Accés a estudis de 2n cicle amb aquesta titulació


  Estudi Complements de formació     
  Antropologia social i cultural No
  Arxivística i gestió de documents  (Propi) No
  Biotecnologia 6 crèdits en informàtica; 24 crèdits entre bioquímica, biologia cel·lular, fisiologia, microbiologia i genètica
  Ciències ambientals màxim de 42 crèdits en administració i legislació ambiental, biologia, ecologia, el medi físic i medi ambient i societat, i sistemes d'informació geogràfica
  Ciències i tècniques estadístiques No
  Ciència i tecnologia dels aliments 6 crèdits en anàlisi química; 6 crèdits en bioquímica; 6 crèdits en físico-química; 4 crèdits en fisiologia; 6 crèdits en enginyeria química; 6 crèdits en matemàtiques; 6 crèdits en microbiologia; 4 crèdits en química inorgànica; 6 crèdits en química orgànica
  Comunicació audiovisual 12 crèdits en comunicació i informació audiovisual; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació i 8 crèdits en llengua
  Disseny (UPC)  (Propi) No
  Documentació 40-45 crèdits en anàlisi i llenguatges documentals, arxivística, bibliografia i fonts d'informació, biblioteconomia, documentació general i tecnologies de la informació
  Estudis d'Àsia oriental 16-24 crèdits en llengua d'àsia oriental o superant prova de nivell de llengua
  Història i ciències de la música 6 crèdits en estructures del llenguatge musical; 6 crèdits en història dels estils musicals; 25-40 crèdits entre llatí, paleografia, història de l'art medieval, història de l'art contemporàni, història de l'art de l'edat moderna, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de la filosofia, literatura i història de les idees estètiques
  Humanitats 32 crèdits en llatí i cultura clàssica, llengua estrangera moderna i la seva literatura, llengua i literatura; 12 crèdits en història i història de l'art
  Enginyeria de materials 18 crèdits en fonaments de ciències dels materials, elasticitat i resistència de materials
  Enginyeria en organització industrial No
  Enginyeria en automàtica i electrònica industrial 21-27 crèdits en administració d'empreses i organització de la producció, expressió gràfica i disseny assistit per ordinador, instrumentació electrònica, regulació automàtica i automatització industrial, sistemes mecànics i tecnologia electrònica
  Enginyeria industrial No
  Enginyeria química No
  Investigació i tècniques de mercat 8 crèdits en economia; 8 crèdits en tècniques d'investigació social
  Lingüística 8 crèdits en lingüística; 8 crèdits en llengua
  Periodisme 12 crèdits en comunicació i informació escrita; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua
  Publicitat i relacions públiques 12 crèdits en publicitat i relacions públiques; 10 crèdits en teoria de la comunicació i teoria de la informació; 8 crèdits en llengua.
  Química 21 crèdits en bioquímica, enllaç químic i estructura de la matèria, tècniques instrumentals i química inorgànica
  Teoria de la literatura i literatura comparada 8 crèdits en teoria de la literatura; 17 crèdits a escollir entre 8 crèdits en lingüística o 9 crèdits en primera o 9 crèdits en segona literatura estrangera o 9 crèdits en literatura espanyola.
  Traducció i interpretació 6 crèdits en lingüística aplicada a la traducció; 6 crèdits en teoria i pràctica de la traducció; llengues b i c
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  MÓN LABORAL
  Competències que es desenvolupen amb l'estudi Fletxa dreta Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi? Fletxa dreta Sortides professionals Fletxa dreta Àmbits de treball Fletxa dreta Perspectives Fletxa dreta Observacions Fletxa dreta

  Competències que es desenvolupen amb l'estudi

 • Possibilitat de col·legiar-se al Col·legi Professional i exercici lliure de la professió (assessories, consultores, serveis, etc.).
 • Dins de les indústries: direcció d'àrees i d'equips de treball, manteniment, disseny i control de la producció.
 • A l'administració com a tècnic d'indústries químiques.
 • Ensenyament secundari i universitari.

 • Quina feina fan els titulats i titulades en aquest estudi?

 • Tasques directives a les indústries del sector i d'altres.

 • Organització, manteniment, disseny i control de la producció de plantes químiques.

 • Organització, disseny i desenvolupament dels plans de qualitat de l'empresa.

 • Organització, disseny i desenvolupament de la gestió mediambiental de l'empresa.

 • Sortides professionals

 • Càrrecs tècnics i directius en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis.

 • També participen en les àrees de gestió i organització comercial de les empreses.

 • Càrrecs tècnics de l'administració pública.

 • Càrrecs acadèmics en l'àmbit de la docència.

 • Càrrecs tècnics en l'àmbit de la recerca.

 • Àmbits de treball

 • Indústria química bàsica.
 • Indústria transformadora (on la química hi sigui present).
 • Laboratoris d'anàlisi químic.
 • Laboratoris d'assajos i control de qualitat.
 • Departaments comercials i de màrqueting relacionats amb el sector químic.
 • Consultores i assessories.
 • Institucions docents.
 • Administració pública.
 • Per tradició, també són força valorats en càrrecs de gestió i administració en qualsevol tipus d'empresa.

 • Perspectives

  Aquests titulats tenen una bona base formativa, que els permet la fàcil adaptació a les innovacions tecnològiques i al desenvolupament del sector industrial, tot i que també existeix la possibilitat d'ampliació d'estudis de segon cicle.

  Es pot accedir directament als segons cicles següents: enginyeria industrial; enginyeria d'organització industrial, enginyeria química; Llicenciatura de ciències i tècniques estadístiques; Graduat Superior en prevenció de riscos laborals.

  Accés a segons cicles amb complements de formació: enginyeria d'automàtica i electrònica industrial; enginyeria de materials.

  L'aplicació d'unes directives mediambientals cada cop més severes i d'uns sistemes de qualitat més elaborats i complexes ofereixen al titulat sectors d'ocupació en creixement i molt bones perspectives de futur.


  Observacions

  Es tracta d'uns estudis molt ben valorats dins de la indústria, per la qual cosa les sortides professionals són moltes i variades. La taxa d'ocupació és molt alta i les possibilitats de promoció són excel·lents.

  També és remarcable el gran nombre d'indústries i empreses del sector al nostre país i la bona adequació de les optativitats o intensificacions que s'ofereixen a les necessitats d'aquestes indústries, la qual cosa fa innecessari traslladar-se a la resta de l'estat per buscar ocupació.

  Cal esmentar que són estudis de cicle curt i permeten obtenir la titulació, i una feina, en poc temps, sense perdre la possibilitat també d'ampliar la formació amb carreres de segon cicle i cursos de postgrau, assolint dues titulacions al mateix temps precís per realitzar altres estudis amb un sol títol.

  A més, com ja s'ha indicat, l'Escola Universitària d'Enginyeria Industrial de Terrassa ofereix la possibilitat d'obtenir alhora el títol espanyol i l'italià sense ampliar la durada dels estudis.


    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  INSTITUCIONS D'INTERÈS
   
  Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  http://www.cetib.cat
   
  Agència de Residus
  http://www.arc-cat.net
   
  Deixalleries
  http://www.tersa.com
   
  Ecoindustria
  http://www.ecoindustria.com
   
  Quiminet-Tot sobre Química a internet
  http://personal5.iddeo.es/pefeco/index.html
   
  Química i Indústria
  http://www.quimicaeindustria.com/
   
  Enginyeria Química
  http://www.alcion.es/Contenidos/Revistas/iq.asp?id=2
   
  Alcion Web
  http://www.alcion.es
   
  Chemical Engineering
  http://www.familiataboada.com/IQ/
   
  Dechema (Chemical engineering, biotechnology, enviromental protection)
  http://www.dechema.de
   
  PSI (Polymer Search on the Internet)
  http://www.polymer-search.com/
   
  EEVL (The Internet Guide to Engineering, Mathematics and Computering)
  http://www.eevl.ac.uk/
   
  BCIT Chemistry Resource Center
  http://nobel.scas.bcit.ca/resource/
   
  Chemical Search International
  http://www.chemicalsearch.co.uk/
   
  International Union of Pure and Applied Chemistry
  http://www.iupac.org
   
  American Institute of Chemical Enginyeers AlChEWeb
  http://www.aiche.org/
   
  Consell General de Col·legis Oficials de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials
  http://www.cogiti.es
   
  Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
  http://www.wfeo.org
   
  Institut de l'Enginyeria d'Espanya
  http://www.iies.es
   
  SCIQuest. Directori d'informació científica i enginyeria
  http://www.sciquest.com
   
  Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials
  http://www.ingenierosindustriales.net
   
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  Telèfon:93 401 98 99 Fax:93 401 98 97
  Correu electrònic:porta22@barcelonactiva.es
  http://www.porta22.com
    CURS
  2012-2013
  Banner estudi
  Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya