Butlletí
d'Estudis Autonòmics
(BEA)

ISSN 2013-0538

.: febrer 2009
arxiu


© Institut 
d'Estudis Autonòmics
  Palau Centelles 
Bda. de Sant Miquel, 8 
08002 Barcelona 
+34 933429800  

bea@gencat.cat
   
 
  Actes i seminaris organitzats a l'IEA  
  Beques d'investigació  
  II Premi J. M. Vilaseca  
  Publicacions de l'IEA  
  Fons Documental i Bibliogràfic  
  Evolució de l'Estat autonòmic  
  Actualitat en altres estats compostos  
  Publicacions recents destacades  
 
Actes i seminaris organitzats a l'IEA

Propers seminaris

 

El plurilingüisme a la Constitució Espanyola, 18 de març

Entre les moltes novetats que va comportar la Constitució de 1978 figurà, en contrast radical amb el que va ser propi del règim dictatorial precent, el reconeixement de la realitat plurilingüe de l'Estat. El seminari pretén indagar si la regulació constitucional del multilingüisme, la qual inicialment molts van qualificar d'exemplar, satisfà encara, transcorreguts trenta anys des de l'entrada en vigor d'aquella norma suprema, els objectius de protegir efectivament el fet plurilingüe i de reconèixer als ciutadans els drets lingüístics que ho han de fer possible.

Els ponents seran Giovanni Poggeschi, investigador de l'Institute for Studies on Federalism and Regionalism de l'European Academy de Bolzano; Xabier Arzoz Santisteban, professor de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc; Jaume Vernet i Llobet, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili i conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya; Joan Ramon Solé Durany, responsable de legislació lingüística de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 
 

Dret a l'habitatge i servei públic, 17 d'abril

El dret a l'habitatge reconegut en el capítol tercer del títol primer de la Constitució és, sense dubte, un dels que més necessita de l'actuació i la implicació constants dels poders públics per a esdevenir real. La seva configuració com a principi rector afegeix, a més, problemes evidents d'exigibilitat que fan imprescindible aquella implicació. Els poders públics, en un escenari dominat, fins fa poc, per la constant elevació del preu de l'habitatge, han actuat a través de la construcció d'habitatge protegit i amb el rerefons d'un sistema de distribució competencial en el que, tot i la competència en principi exclusiva de les comunitats autònomes, l'Estat ha trobat diverses vies per a actuar. L'objecte d'aquest seminari és, partint de l'estudi del sistema de distribució competencial als Estats Units, com a exemple extern rellevant, i a Espanya, analitzar algunes qüestions clau de la intervenció en matèria d'habitatge en l'àmbit autonòmic.

Els ponents seran Patrícia Salkin, professora de Dret i directora de la Government Law Center of Albany Law School; Gerardo Ruiz Rico, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Jaén; Domènec Sibina, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
 
 

 

 

Seminaris celebrats recentment a l'Institut

 

La regulació de la llibertat religiosa a les comunitats autònomes, 10 de desembre

El seminari va tractar, en primer lloc, el paper de les comunitats autònomes en la regulació jurídica de la llibertat religiosa des de l'inici de l'Estat autonòmic; seguidament, el seminari es va centrar en l'anàlisi de tres qüestions concretes sempre des del punt de vista autonòmic: el repte de la multiculturalitat, la incidència del factor religiós en la regulació urbanística a trevés de la reserva de sòl per a llocs de culte, i el finançament de la llibertat religiosa. Hi van participar els professors Ricardo García García, de la Universitat Autònoma de Madrid; Rafael Navarro Valls, de la Universitat Complutense de Madrid; Juan Manuel Alegre Ávila, de la Universitat de Cantàbria, i Isidoro Martín Sánchez, de la Universitat Autònoma de Madrid.

En aquest sentit, l'IEA acaba de publicar un llibre, fruit d'una recerca sobre aquest tema dirigida pel professor Ricardo García García: La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas: veinticinco años de su regulación jurídica. Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 60.

 

 

 
 

El poder de despesa estatal i la seva incidència sobre les competències autonòmiques,
28 de novembre

El seminari es va iniciar amb l'anàlisi de l'actual debat en aquesta matèria al Canadà i es va passar després a l'anàlisi del cas espanyol. Els ponents van tractar el tema des del punt de vista de la jurisprudència constitucional, de l'aplicació per part de l'Estat dels criteris fixats per aquesta, i de la funció dels convenis amb cofinançament en l'exercici del poder de despesa. Hi van intervenir els professors Alain Noël, de la Universitat de Montreal; Luis Pomed, de la Universitat de Saragossa; Manuel Carrasco, de la Universitat de Sevilla, i Maria Jesús García Morales, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les persones interessades en el tema poden consultar els articles d'Alain Noël i de Luis Pomed, en el número 7 de la Revista d'Estudis Autonòmics i Federals.
 

Tornar a dalt

 
  Beques de l'IEA
 

Convocatòria 2009: tancada

El passat 5 de gener es va publicar en el DOGC l'ordre de convocatòria de les beques de l'Institut per a l'any 2009.

El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar el passat 17 de febrer. En els propers mesos es reunirà el tribunal que en decidirà l'adjudicació. Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la Sra. Elisabeth Vidal.

 
 

Tornar a dalt

 
  II Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet
 

El 27 de novembre passat el jurat va atorgar el II Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet ex aecquo a les obres següents:

Infraestructures aeroportuàries, federalisme i autonomia política: un estudi comparat dels reptes de la gestió dels aeroports a Espanya i Alemanya, de Mercè Darnaculleta Gardella, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Konstanz, Alemanya.

La reforma constitucional del federalismo alemán, d'Antonio Arroyo Gil, lletrat de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

La primera de les obres constitueix una anàlisi de la forma com es gestionen els aeroports a Alemanya i a Espanya, amb un model de descentralització de la gestió, en el primer cas, que contrasta amb el model absolutament centralitzat que se segueix a Espanya, i que constitueix tota una excepció en el panorama dels estats compostos. L'anàlisi comparada permet extreure conclusions i fer propostes amb vista al model espanyol, actualment en discussió.

La segona obra se centra sobre tot en l'anàlisi de la primera fase de reforma del federalisme a Alemanya, culminada el 2006 i que va afectar especialment l'àmbit de les competències, de la cooperació Bund-Länder, del paper del Bundesrat i de la intervenció dels Länder en els processos de decisió davant la UE, entre altres. L'autor analitza no només els termes en què es van produir els canvis, sinó quines implicacions poden tenir per al federalisme alemany i com estan començant a funcionar a la pràctica

El jurat d'aquesta segona edició va estar compost pels professors Carles Viver Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis Autonòmics i catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra; Pedro Cruz Villalón, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Madrid, Guy Laforest, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Laval, Karl-Peter Sommermann, catedràtic de Dret Públic de la Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Josep Maria Vallés Casadevall, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Miquel Angel Cabellos Espiérrez, cap de l'Àrea de Recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics i professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Girona.

L'IEA publicarà les dues obres guanyadores del premi durant el 2009.

 
 

Tornar a dalt

 
 
Publicacions de l'IEA
Revista d'Estudis Autonòmics i Federals   (REAF)
 

Darrer número publicat: núm. 7, octubre 2008.

Podeu consultar els números anteriors a la pàgina web de la REAF.

Els investigadors interessats a enviar originals ho poden fer per correu electrònic a l'adreça reaf@gencat.cat. Els articles se sotmeten a avaluació anònima (sistema de doble cec).

 

 

 
Publicacions recents
 

Més enllà de la nació unificadora: A favor del federalisme multinacional
Alain-G. Gagnon
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 58

L'economia política de la descentralització fiscal. Introducció de la política en l'estudi de les transferències intergovernamentals
Sandra León-Alfonso
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 59

La libertad religiosa en las Comunidades Autónomas: veinticinco años de su regulación jurídica
Ricardo García García (dir.)
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 60

Posición y funciones de los Tribunales Superiores de Justicia
Seminari
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 61

El sector públic en les comunitats autònomes: Una especial referència a Catalunya
Àngela Fernández i Céspedes
Col·lecció "Con(Textos)A", 8

El sistema de serveis socials a Catalunya: garantir drets, prestar serveis
Vicenç Aguado i Cudolà (coord.)
Col·lecció "Con(textos)A", 9

Federalisme: una introducció
George Anderson
Fora de col·lecció

 
 

 

 
Publicacions en preparació
 

El Federalista
Alexander Hamilton, James Madison, John Jay
Estudi preliminar de John Kincaid, catedràtic de Government and Public Service i director del Meyner Center for the Study of State and Local Government.
Col·lecció "Clàssics del Federalisme", 1

El Govern Federal
K. C. Wheare
Estudi preliminar de Michael Burgess, catedràtic d'Estudis Federals i director del Centre for Federal Studies de la Universitat de Kent.
Col·lecció "Clàssics del Federalisme", 2

La vegueria com a govern local intermedi a Catalunya. Encaix constitucional de la seva regulació estatutària
Ricard Gracia Retortillo
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 62

L'avantsala de l'Estatut: l'autogovern de Catalunya a la llum de la seguretat pública (1978-2006)
Àlex Bas
Col·lecció "Institut d'Estudis Autonòmics", 63

 
 

Tornar a dalt

 
  Fons documental i bibliogràfic
 

Buidatges: novetats per matèria

 

 

 
  Evolució de l'Estat autonòmic
 

Legislació autonòmica. Recull de 2008

  Andalusia  
  Aragó  
  Principat d'Astúries  
  Canàries  
  Cantàbria  
  Castella-la Manxa  
  Castella i Lleó  
  Catalunya  
  Extremadura  
  Galícia  
  Illes Balears  
  Comunitat de Madrid  
  Regió de Múrcia  
  Comunitat Foral de Navarra  
  País Basc  
  La Rioja  
  Comunitat Valenciana  
 

 

 
 

Producció legislativa autonòmica: taules i gràfics

 

Tornar a dalt

 
 

Acords de comissions bilaterals relatius a les negociacions previstes en l'article 33.3 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional

 

Acords celebrats entre el setembre i el desembre de 2008

 
 
Acords de conclusió de negociacions
 
  Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma d'Andalusia  
 

Resolució de 24 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Controvèrsies de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat Autònoma d'Andalusia en relació amb la Llei d'Andalusia 21/2007, de 18 de desembre, de Règim Jurídic i Econòmic dels Ports d'Andalusia.

 
  Administració de l'Estat - Generalitat de Catalunya  
 

Resolució de 24 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

 
 

Resolució de 24 de setembre de 2008, de la Secretaria d'Estat de Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de l'Estat 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 
 
 
 

Recull d'acords de comissions bilaterals 2007-2008

 
 

Una de les principals funcions de les comissions bilaterals és la de reconduir, per la via de les negociacions entre governs, discrepàncies manifestes sobre l’abast i el contingut competencial de la legislació autonòmica i estatal i evitar, així, la interposició d’un recurs davant del Tribunal Constitucional.

En el recull que hem fet per a cada comissió pel període 2007-2008 es trobarà la referència completa a l’objecte de la discrepància (la norma i el detall dels articles en concret), la referència als acords (el d’inici i al de fi de negociacions) i, en el cas que les negociacions no hagin arribat a un acord, la referència al recurs d’inconstitucionalitat interposat.

La informació per cada comissió bilateral es troba complementada per un document (Taules i Gràfics) que proporciona dades comparades sobre l’activitat negociadora de les diferents comissions durant el període 2007-2008. En aquest document es proporcionen dades que permeten apreciar quines comissions han estat més sovint convocades i quins n’han estat els resultats; es mesura el grau d’èxit de les negociacions de cada comissió i del conjunt de les comissions; també es proporcionen dades sobre l’objecte de les negociacions tot distingint entre legislació autonòmica i estatal, cosa que permet valorar tant el pes de cada tipus de legislació i els seus resultats (interposició o no de recurs) sobre el total de negociacions de cada comissió i sobre el conjunt.

 
 
 
  Andalusia  
  Canàries  
  Catalunya  
  Galícia  
  Illes Balears  
  Regió de Múrcia  
  Comunitat Valenciana  
 

Perspectiva general dels acords de les comissions bilaterals 2007-2008: taules i gràfics

   
  Colaboració horitzontal entre comunitats autònomes
 

El dia 23 de febrer es va celebrar a Valladolid la IIIa trobada de comunitats autònomes que recentment han reformat els estatuts d'autonomia (Catalunya, Aragó, Andalusia, Castella i Lleó, Illes Balears i Comunitat Valenciana). La primera es va celebrar a Saragossa i la segona a Sevilla. En un inici, els governs autonòmics van decidir crear un grup de treball per avaluar junts el ritme de desplegament dels respectius estatuts i les principals dificultats, però han anat més enllà i han pres el compromís d'incrementar la col·laboració horitzontal i d'invitar a participar en trobades similars a la resta de comunitats autònomes.

A Valladolid es van aprovar les normes de funcionament del grup i es van signar els dos primers convenis de col·laboració de forma conjunta: en matèria de violència de gènere i caça i pesca. També es va promoure celebrar una conferència de presidents autonòmics sense la presència del Govern central.

La propera reunió tindrà lloc a València a finals del mes de juny.

 
 

Normes de funcionament del grup

 

Conveni de les comunitats autònomes sobre violència de gènere

 

Conveni de les comunitats autònomes sobre caça i pesca

 

Tornar a dalt

 
  Tribunal Constitucional
 

Sentència 13/2009, de 12 de gener de 2009

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4057-2005, interposat per 62 diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés contra els arts. 3.7 (paràgraf segon) i 20.4 b), 5, 6 i 7, i les disposicions finals segona (apartat 2), quarta i cinquena de la Llei del Parlament Basc 4/2005, de 18 de febrer, per la igualtat de dones i homes.

Decisió: Desestimar el recurs d'inconstitucionalitat, núm. 4057-2005, interposat per 62 diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés contra els arts. 3.7 (paràgraf segon) i 20.4 b), 5, 6 i 7, i les disposicions finals segona (apartat 2), quarta i cinquena de la Llei del Parlament Basc 4/2005, de 18 de febrer, per a la igualtat de dones i homes.

Hi ha sengles vots dels magistrats Jorge Rodríguez-Zapata i Pablo Pérez Tremps.

 
 

 

 
 

Jurisprudència

 
 

Recull de sentències d'interès autonòmic 2008

 
 

 

 
 

Recursos d'inconstitucional entre l'Estat i les comunitats autònomes. Recull 2007-2008

 
 

Recursos d'inconstitucionalitat contra lleis autonòmiques

 
 

Recursos d'inconstitucionalitat contra lleis estatals

 
 

 

 
 

Conflictes de competència. Recull 2007-2008

 
  Aragó  
  Canàries  
  Castella i Lleó  
  Catalunya  
  Galícia  
  Comunitat de Madrid  
  La Rioja  
  Comunitat Valenciana  
 

 

 
 

Conflictivitat competencial. Taules i gràfics

 

 

 
 

Aquest document proporciona dades comparades sobre la conflictivitat constitucional entre les comunitats autònomes i l’estat. En aquest sentit, es proporcionen dades absolutes i relatives, desagregades per comunitats autònomes, sobre els recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis autonòmiques i estatals i sobre els conflictes de competència interposats per comunitats autònomes durant el període 2007-2008. Els gràfics i les taules permeten observar el grau absolut i relatiu de conflictivitat constitucional de cada comunitat autònoma i comparar, per cada comunitat autònoma, el pes dels recursos i dels conflictes en el total de la conflictivitat autonòmica. A més, i en relació a la informació dedicada a les comissions bilaterals, els gràfics permeten mesurar el pes dels recursos d’inconstitucionalitat contra lleis autonòmiques i estatals derivats del fracàs de les negociacions de les comissions bilaterals sobre el total de recursos interposats, per cada comunitat autònoma i pel conjunt.

 
 

Tornar a dalt

 
  Finançament autonòmic
 

Proposta base del Ministeri d'Economia i Hisenda sobre la reforma del finançament autonòmic. Desembre 2008

 

 

 
  Balances fiscals
 

Informe d'actualització dels resultats de les balances fiscals de Catalunya per al període 2002-2005 encarregat a un grup d'experts per la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (juliol 2008).

 
 

Resum dels resultats

 

Resultats de les balances fiscals

 

 

 
 

"Balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con el Sector Público Estatal. 2005" Instituto de Estudios Fiscales, Ministeri d'Economia i Hisenda (juliol 2008)

 
 

Nota de premsa

 

Resum del document "Balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con el Sector Público"

 

Document complet

 

Tornar a dalt

 
 

Opinió pública

 

Centre d’Estudis d’Opinió. Generalitat de Catalunya

 

Valoració del Govern. Febrer 2009

 

Índex de satisfacció política. Desembre 2008

 

Baròmetre d'opinió pública. Novembre 2008

 

Debat de política general 2008. Octubre 2008

 

 

 
 

Gabinete de Prospección Sociológica. Govern de la Comunitat Autònoma Basca

 

Euskal Soziometroa. Sociòmetre Basc. 38. Novembre 2008

 

 

 
 

Eleccions autonòmiques

 
 

Eleccions al Parlament Basc: sondejos i resultats

 

Eleccions al Parlament de Galícia: sondejos i resultats

 

 

 
 

Documents i informes d'altres institucions

 
 

Informe "Qué Europa queremos", Fundación Alternativas. (L'estudi proporciona dades desagregades per Comunitats Autònomes.)

 

Tornar a dalt

 
  Actualitat en altres estats compostos
 

Canadà. Speech from the Throne

 
 

En un dels apartats del discurs des del tron (Speech from the Throne) amb què va inaugurar el 19 de novembre passat el nou període de sessions del Parlament de Canadà, es va fer referència a tres aspectes relacionats amb el debat sobre l'estructura i funcionament del federalisme canadenc, que està revifant des de fa uns anys. El primer aspecte al qual es va fer referència va ser el respecte del govern federal a les competències de les províncies i els territoris; el segon, la consagració dels principis de federalisme de l'"Open Federalism" propugnat pel govern conservador de Harper, i, finalment, l'establiment de límits a la capacitat del govern federal d'incidir en polítiques en què la matèria sigui competència exclusiva de les províncies, a través del poder de despesa. Aquests tres elements ja es van esmentar en el discurs anterior des del tron de l'octubre de 2007, fet que denota la importància que el tema té en l'agenda política del país.

El 14 d'octubre el Canadà va celebrar eleccions anticipades després que el govern conservador i minoritari de Stephen Harper en fes la convocatòria. El partit conservador de Harper va augmentar la majoria al Parlament, però no va obtenir els escons necessaris per formar un govern majoritari. Harper és el líder polític que ha revifat el debat sobre el federalisme al Canadà, des que al març de 2005 va exposar per primera vegada les consignes de l'"Open Federalism" per apropar-se al Quebec.

Policy Declaration del Partit Conservador del Canadà de 19 de març de 2005 on apareix per primera vegada el discurs sobre l'Open Federalism.

 
 


 
 

Irlanda del Nord. Desbloqueig del govern

 
 

A finals de novembre de 2008, el govern de coalició d'Irlanda del Nord, format pel Sinn Féin i el Democratic Unionist Party (DUP), va reprendre la normalitat. El govern va poder celebrar el primer consell de ministres des que el juny del mateix any el Sinn Féin hagués decidit deixar d' assistir com a resposta a les diferències innegociables mantingudes amb el seu soci de govern respecte a dos temes fonamentals per al Sinn Féin: el règim lingüístic del gaèlic i, sobretot, el calendari i el procés que ha de regir la transferència de competències en matèria de policia i justícia penal del Parlament britànic al Parlament nord-irlandès. Mentre el Sinn Féin exigia un procés de transferència basat en dates concretes i abans de 2009, els Unionistes optaven per establir un procés en fases sense dates concretes.

Inevitablement, l'absolut bloqueig governamental va anar acompanyat d'un progressiu i intens deteriorament de les relacions entre tots dos partits i entre els membres de l'executiu de coalició que va amenaçar seriosament la continuïtat governamental. Tot plegat, ben poc després del restabliment del Parlament el maig de 2007.

Per a més informació vegeu: Northern Ireland Devolution Monitoring Report

 
     
 

Els pressupostos del Govern d'Escòcia pendents del suport dels Laboristes

 
 

A mitjan de gener d'enguany, el Parlament escocès va rebutjar el projecte de llei de pressupostos presentat pel govern de l'Scottish National Party (SNP). El govern va aconseguir, a més dels 47 escons del SNP, el suport del Partit Conservador (16 parlamentaris), i el vot de l'única parlamentària independent. No obstant això, els parlamentaris dels altres 3 partits (laboristes, liberal-demòcrates i ecologistes) van votar en contra, tot duent la votació a una situació d'empat: 64 vots a favor i 64 en contra. Davant d'aquesta situació i apel·lant a les convencions parlamentàries, el president del Parlament, Alex Fergusson, va fer ús del seu vot ponderat per rebutjar el pressupost. El primer ministre, Alex Salmond, va declarar que si no aconseguien aprovar una segona proposta, deixaria el càrrec.

El refús dels pressupostos ha comportat l'obertura de negociacions entre els diferents partits. Les concessions fetes pel govern semblen satisfer els laboristes que han anunciat el seu més que probable recolzament.

 
 

Tornar a dalt

 
  Publicacions recents destacades
 

Descentralización, financiación y servicios públicos. Fortalecimiento de la ciudadanía y la cohesión social
Ábalos Meco, Luis. València: Tirant lo Blanch, 2008.

El Estatuto de autonomía de Andalucía de 2007
Agudo Zamora, Miguel (coord.). Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2007.

Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
Blasco Esteve, Avelino (dir.). Madrid: Editorial Civitas, 2008.

Fiscal federalism and political decentralization lessons from Spain, Germany and Canada
Bosch Roca, Núria. Chelthenham: Edward Elgar Publishing, 2008.

La autodeterminación de los pueblos
Casañas, Joan. Barcelona: Icaria Editorial, 2008.

La financiación en la reforma del estatuto de autonomía de Extremadura
y en otros modelos autonómicos e internacionales
Elías Méndez, Cristina. Madrid: Dykinson, 2008.

Relaciones Intergubernamentales y Desarrollo Local. Bases Jurídicas para la Cooperación Iberoamericana entre Entes Territoriales
Fernández Allés, José Joaquín; María Gloria Trocello; M. Teresa Gómez Prieto. València: Tirant Lo Blanch, 2008.

Gobierno local y Estado autonómico
Font i Llovet, Tomàs. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno local, 2008.

D'un référendum à l'autre: le Québec face à son destin
Gagnon, Alain-G. Quebec: Les Presses de l'Université Laval, 2008.

Naciones y nacionalismo
Gellner, Ernest; John Breuilly. Madrid: Alianza, 2008.

La constitucionalidad de los Estatutos en materia de agua a propósito de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Castilla La- Mancha
Garrorena Morales, Ángel; Antonio Fanlo Loras. Madrid: Fundación Instituto Euromediterraneo, 2008.

Diversité culturelle, identités et mondialisation. De la ratification à la mise en ouvre de la convention sur la diversité culturelle
Lachapelle, Guy. Quebec: Les Presses de l'Université Laval, 2008.

El palo y la zanahoria: política lingüística y educac¡ón en lrlanda (l922-1939) y el País Vasco (1980-1998)
Mezo, Josu. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

Capital social y gobernabilidad: el rendimiento político de las Comunidades Autónomas
Mota Consejero, Fabiola. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.

Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía
Muñoz Machado, Santiago; Manuel Rebollo Puig (dir.). Pamplona: Editorial Civitas, 2008.

Decentralization In Asia And Latin America: A Comparative Interdisciplinary Perspective
Peterson, George E.; Paul Smoke; Eduardo J. Gomez. 2007.

Las reformas institucionales italianas
Prada Fernández de Sanmamed, José Luis. Madrid: Dilex, 2008.

Posibilidades constitucionales del principio de subsidiariedad
Rodríguez-lzquierdo Serrano, Miryam. Granada: Universidad de Granada, 2008.

Droit des collectivités territoriales
Verpeaux, Michel. París: Pr. Univ. France, 2008.

La inmigración en naciones minoritarias: Flandes, Quebec y Cataluña en perspectiva
Zapata-Barrero, Ricard. Barcelona: Icaria, 2008.

 
 

Tornar a dalt

 
 

Per donar-vos d'alta/baixa del BEA, feu clic aquí