Has seguit la següent ruta   Inici   Index Acords de Govern    Desplegar menú
  Punt de trobada  
La Generalitat crea el Punt de Trobada per a protegir l’infant en els casos de separació dels progenitors
Actualment hi ha quatre centres en funcionament i abans de final d’any se’n crearan tres més

El Govern ha acordat avui crear el servei de Punt de Trobada, amb la finalitat de garantir la protecció de l’infant en el compliment del règim de visites dels fills i filles en els casos de separació o divorci dels progenitors o d’exercici de la tutela per part de l’Administració. Així, aquest servei pioner té com a missió atendre i prevenir, en un espai neutral i transitori i amb la presència de personal qualificat, els problemes de conflictivitat familiar que es poden derivar d’aquests processos. El Punt de Trobada s’emmarca en la lluita contra la violència familiar, considerada com un problema de tipus social que cal afrontar com una de les manifestacions de la violència de gènere.

Les funcions principals dels Punts de Trobada, que gestionarà el Departament de Benestar i Família a través de la Secretaria de Famílies i d'Infància, són:

  • Dur a terme el lliurament i retorn dels menors per part del pare o mare custodi o guardador al pare o mare no custodi o no guardador.
  • Supervisar la visita entre fills i filles i pare o mare no custodi o no guardador.
  • Facilitar l'espai i el material, sota el control i tutela del personal tècnic, per a la trobada dels pares i mares amb els seus fills i filles.
  • Entrevistar els familiars implicats en el règim de visites.
  • Fer el seguiment de l'expedient on es farà constar el compliment o incompliment per part dels progenitors de la resolució judicial i les incidències que puguin produir-se durant el lliurament i recollida. En cas de visites supervisades, el control que es dugui a terme. 

Les persones destinatàries del servei de punt de trobada són els infants que, per resolució administrativa o judicial, hagin de verificar un règim de visites amb els seus familiars i que, atenent al seu interès primordial, cal que es dugui a terme en un espai neutral amb intervenció de persones professionals, i els pares i mares separats o divorciats que no disposin d’un espai adequat per poder estar amb els seus fills i filles. El Punt de Trobada representa un canvi de model en aquest àmbit, ja que cada centre està integrat per un equip multidisciplinar de titulats en psicologia, treball social, pedagogia i educació social, amb formació i experiència en treball amb famílies i infants.

L’abril passat van entrar en funcionament quatre Punts de Trobada a Barcelona i aquest any es posaran en marxa tres centres més a altres municipis de Catalunya. Està previst que cada punt de trobada faci el seguiment i control de les visites d'entre 200 i 250 famílies l'any, amb un pressupost d'uns 120.000 euros anuals. L’objectiu és arribar en el termini de vuit anys a la màxima cobertura possible, atenent a criteris de territorialitat. 


i Document ampliat de l'acord (PDF) 
Envia aquesta notícia  
imprimir 
Avís legal | Sobre el web | © 1995-2008 Generalitat de Catalunya