Has seguido la siguiente ruta   Inicio
40.000 famílies rebran aquest mes de juny els ajuts per infants de 0-3 i 0-6 anys

En total, el Govern destinarà durant el 2004 uns 144 milions d'euros al pagament d'aquestes ajudes que es preveu beneficiïn un total de 250.841 famílies i 288.467 infants, un 13,38% i un 12,5% més que l'any passat respectivament. 

El Departament de Benestar i Família ha rebut fins avui 132.415 sol·licituds d'ajuts per a famílies amb fills o filles menors de tres anys i per a famílies nombroses o monoparentals amb infants menors de sis anys corresponents a la convocatòria del 2004. Aquests ajuts es poden demanar fins al 31 de desembre. 

Es preveu que abans del dia 30 d'aquest mes de juny s'hauran pagat les ajudes corresponents a 40.000 sol·licituds, per un import global de 22 milions d'euros, segons va anunciar divendres passat la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, en la presentació d'un estudi sobre natalitat a Catalunya. 

La Generalitat ha destinat un total de 50.625.650 euros al pagament dels ajuts per infant a càrrec. Aquesta quantitat s'ampliarà en el segon semestre de l'any, un cop aprovats els pressupostos del 2004.

La quantia de la prestació és de 550 euros per infant menor de 3 anys, amb un augment de 25 euros en relació amb l'any anterior. Per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals, la quantia és de 625 euros per infant menor de 6 anys. En tots els casos, l'abonament es farà en un sol pagament. Es preveu que del total de 250.841 famílies que es beneficiaran dels ajuts n'hi haurà 38.670 de nombroses i 17.648 de monoparentals.

Com demanar l’ajut
imprimir 
Aviso legal | Sobre la web | © 1995-2008 Generalitat de Cataluña